This is a free Purot.net wiki
 • View:

Etusivu

Kuva: Hyveen allegoria. Rafaelin fresko, 1511.

 

Pedagogista ideaa

 

OPSIN aihekokonaisuudet

Linkki aihekokonaisuuksiin OPH:n sivuilla

Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys

"Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys -aihekokonaisuuden päämääränä on auttaa oppilasta ymmärtämään suomalaisen ja eurooppalaisen kulttuuri-identiteetin olemusta, löytämään oma kulttuuri-identiteettinsä sekä kehittämään valmiuksiaan kulttuurien väliseen vuorovaikutukseen ja kansainvälisyyteen." OPH

 • kulttuurien kohtaaminen
 • monikulttuurisuus
 • ennakkoluulot
 • suvaitsevaisuus
 • globaali etiikka

Viestintä - ja mediataito sekä viestintä- ja mediaosaaminen

Viestintä- ja mediataito -aihekokonaisuuden päämääränä on kehittää ilmaisu- ja vuorovaikutustaitoja, edistää median aseman ja merkityksen ymmärtämistä sekä kehittää median käyttötaitoja. Viestintä- ja mediaosaaminen antaa taas opiskelijalle viestien tulkinta- ja vastaanottotaitoja: hän oppii mediakriittisyyttä valinnoissa ja mediatekstien tulkinnoissa sekä kuluttajan tarvitsemia yhteiskunnallisia tietoja ja taitoja. (OPH)

Tietoyhteiskunnan etiikkaa 

 • yksityisyyden suoja
 • tekijänoikeudet
 • nettikiusaaminen
 • anonymiteetti

Osallistuva ja aktiivinen kansalaisuus sekä yrittäjyys

Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys -aihekokonaisuuden päämääränä on auttaa oppilasta hahmottamaan yhteiskuntaa eri toimijoiden näkökulmista ja kehittää osallistumisessa tarvittavia valmiuksia sekä luoda pohjaa yrittäjämäisille toimintatavoille. Koulun oppimiskulttuurin ja toimintatapojen tulee tukea oppilaan kehittymistä omatoimiseksi, aloitteelliseksi, päämäärätietoiseksi, yhteistyökykyiseksi ja osallistuvaksi kansalaiseksi sekä tukea oppilasta muodostamaan realistinen kuva omista vaikutusmahdollisuuksistaan. (OPH)

Yhteiskuntaetiikka

 • yhteskunta ja valta
 • rikos ja rangaistus
 • köyhyys ja rikkaus
 • globalisaatio
 • Utopia/dystopia

Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta

Kestävän kehityksen kasvatuksen ja koulutuksen päämääränä on lisätä oppilaan valmiuksia ja motivaatiota toimia ympäristön ja ihmisen hyvinvoinnin puolesta. Koulun tulee kasvattaa ympäristötietoisia, kestävään elämäntapaan sitoutuneita kansalaisia, jotka osaavat rakentaa tulevaisuutta ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestäville ratkaisuille.

YK on julistanut vuodet 20052014 kestävää kehitystä edistävän koulutuksen vuosikymmeneksi. Tavoitteena on saada kestävä kehitys maailman kaikkien valtioiden opetusjärjestelmiin vuosikymmen kuluessa. (OPH)

Ympäristöetiikka

 • luontosuhteet
 • eläinten arvo
 • kestävä kehitys

Hyvinvointi, turvallisuus ja liikenne

Hyvinvointi, turvallisuus ja liikenne - aihekokonaisuudella pyritään lisäämään tietoa hyvinvointia ja turvallisuutta lisäävistä asioista ja toisaalta kertomaan myös esimerkiksi liikenteeseen liittyvistä riskeistä.

Turvanetti- materiaalissa tarkastellaan aihepiiriä yksilön, yhteiskunnan ja koulun näkökulmasta. Materiaalissa kerrotaan esimerkiksi miten toimia vaaratilanteessa ja kuinka itse voi osallistua turvallisuuden ja hyvinvoinnin parantamiseen. (OPH)

Ihminen ja teknologia

Ihminen ja teknologia -aihekokonaisuuden päämääränä on auttaa oppilasta ymmärtämään ihmisen suhdetta teknologiaan ja auttaa näkemään teknologian merkitys arkielämässämme. Ihminen ja teknologia -aihekokonaisuuden sivusto tarjoaa ideoita ja menetelmiä teknologian opetuksen sekä koulun ja yrityksen yhteistyön toteuttamiseksi. (OPH)

Ihmisenä kasvaminen

 

Koko opetuksen kattavan Ihmisenä kasvaminen -aihekokonaisuuden päämääränä on tukea oppilaan kokonaisvaltaista kasvua ja elämän hallinnan kehittymistä. Tavoitteena on luoda kasvuympäristö, joka tukee toisaalta yksilöllisyyden ja terveen itsetunnon ja toisaalta tasa-arvoon ja suvaitsevaisuuteen pohjautuvan yhteisöllisyyden kehitystä.

Tavoitteet

Oppilas oppii

 • ymmärtämään omaa fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kasvuaan sekä omaa ainutkertaisuuttaan
 • arvioimaan toimintansa eettisyyttä ja tunnistamaan oikean ja väärän 
 • tunnistamaan esteettisten kokemusten tärkeyden elämänlaadulle
 • tunnistamaan oman oppimistyylinsä ja kehittämään itseään oppijana
 • toimimaan ryhmän ja yhteisön jäsenenä.

Keskeiset sisällöt

Fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen kasvuun vaikuttavia tekijöitä, tunteiden tunnistaminen ja käsittely, vireyteen ja luovuuteen vaikuttavia tekijöitä

 • oikeudenmukaisuus, tasa-arvo
 • esteettinen havainnointi ja esteettisten ilmiöiden tulkinta
 • opiskelutaidot ja pitkäjänteinen, tavoitteellinen itsensä kehittäminen
 • toisten huomioon ottaminen, oikeudet, velvollisuudet ja vastuut ryhmässä, erilaisia yhteistoimintatapoja.

             (OPH)

1
Likers
ninarantapuu

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username

Tänään tein "keskustelukirjeistä" tämmöisen sivun http://jakamisen-sietamaton-keveys.pu....
En tiedä, voisko tätä hyödyntää jossain vaiheessa tuossa meidän projektissa.

Tein noiden tuossa etusivulla olevien Anne Rongaksen tekemien videoiden innostamana Animotolla kokeeksi koosteen kuvista, jotka vaan nopsasti kopsasin Flickeristä. Tuonne sekaan pitäisi liittää myös jotain tekstejä, kysymyksiä, väitteitä yms. ajatuksia ja käsittelyä aktivoimaan. Mitäs sulla tulee ekaksi mieleen? Video on tuolla Kulttuuri-identiteetti etc -sivulla. https://joukkovoima.purot.net/kulttuur...

Kuulostaa hyvältä, että käytetään etusivua ainekin nyt aluksi vähän "työpöytänä".

Ja totta tosiaan mielettömästi asioita, joita "pitäisi". Hyvä ideoida ja pistää muistiin ja makustella ja tärkeä myös iloita niistä (pienistäkin) jutuista joita tekee ja joissa onnistuu.
anonymous   (29.01.2012 19:38)
  Reply

Näyttää uskomattoman hienolta!! Heti alkoi päässä armoton raksutus, miettiessäni, että miten tuota olisi mahdollista soveltaa.

Linkeistä puheenollen. Kun tämä juttu on nyt kaikenkaikkiaan niin alkutekijöissään, niin käytettäiskö tätä etusivua juuri esim. kaikkein innostavimpien linkkien jakoon? Tästä ne olis helpointa löytää. Sitten kun niitä on paljon, niin siirrellään sitten tuonne alisivuille. Eli voit aivan vapaasti laittaa linkkejä myös tuohon sivulle.

Ja sitten: Meidän kannattais ehdottomasti ottaa Diigo yhteiskäyttöön! Diigolla voi esim. paitsi säilöä ne kirjanmerkit helposti tägillä myös esim. tehdä sivuille merkintöjä, korostuksia ja tarralappuja. Eli voisi heti laittaa toiselle näkyviin ja itselle muistiin ekat ajatukset. Huh, kun on niin paljon, mitä pitäis ja pitäis. Mutta ajattele, miten suit sait kuitenkin saatiin tämä näinkin hyvään alkuun. Vuoden päästä meillä on jo ihan mahtavat tsydeemit. Viidestä vuodesta nyt puhumattakaan :)

Tehtäiskö ensi vuonna tällainen:)
http://www.edu.seinajoki.fi/lukio/glo... (laitan linkkejä organisoidummin, kun ehdin käydä varastojani läpi.)

Lisäsin tähän etusivulle tuohon heti alkuun pari mielestäni loistavaa videota meitä inspiroimaan ja johdattelemaan.
Ja kannattaa käydä tutustumassa tähän blogiin http://toimikas.blogspot.com/ Aivan loistava meininki!

Hienoja muokkauksia Nina! Voi tässä on meillä mahdollisuuksia vaikka mihin!

Rakentelin nyt vähän tätä hierarkiaa ja sanonkin varmuuden vuoksi, että se kirjallisuustehtävä keskustelu löytyy nyt siis reittiä Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys --> kaunokirjallisuutta & elokuvia --> keskustelualueelta :)

Hyvä idea ja kyllä ne saa helpostikin hierarkkisiksi.
anonymous   (18.01.2012 22:11)
  Reply

Hyvä! Saako tuon sivukartan hierarkiseksi? Jos "yläotsikoiksi" laittaisi ne aihekokonaisuuksien otsikot. Nuo etiikka-teemat sulahtaa helposti niitten aihekokonaisuuksien alle.

No niin, nyt on sivukartta ennallaan. Hyvää palvelua ylläpidolta! Olivat itse huomanneet vian, korjanneet ja sitten sain vielä sähköpostissakin ilmoituksen, että kaikki on taas kunnossa.

Aihekokonaisuuksista vielä: Areenalla on pari viikkoa sitten tullut varsin hyvä radiokeskustelu aihetta sivuten. etiikan opetuksen näkökulmasta. Opetusministeri Jukka Gustafsson, tutkija Tuukka Tomperi ja teologian tri Jyri Komulainen keskustelevat mm. siitä riittääkö "läpäisyperiaate" vahvistamaan etiikanopetusta koulussa. Gustafsson viittaa siihen suuntaan, ette seuraavissa OPS:ssa aihepiirien osuutta vahvistettaisiin. Mielenkiinnolla odotan minäkin.

http://areena.yle.fi/audio/1325488331...

Joo ei kun mä ite niitä aamupäivän muokkailin ja ei ne kokonaan ole hävinneet, mutta tuosta sivukartasta kyllä. Täytyy tutkia, ja jos ei muu auta, niin mä lähetän jonnekin helpdeskiin s.postia

No häh! Oliko ne vielä aamulla, etten saanut niitä eilen illalla katoamaan, kun täällä tutustuin ja kokeilin?

Kääk! Mä en tajua, mitä nyt on tapahtunut!!??? Tuolta sivukartasta on hävinneet kaikki sivut, enkä saa niitä sinne takaisin!?

Kyllä! Aihekokonaisuudet ovat mielestäni OPS:in mielenkiintoisin ja tärkein osa! Niiden olemassaolo on selkeä viite siitä, että OPS:in tekijöillä on kyllä vilpitön tahto kehittää opetusta kohti "ilmiöpohjaisuutta". Ongelma vaan on, että kun uutta yritetään lisätä vanhan päälle eikä mistään uskalleta luopua, niin mikään ei sitten kuitenkaan muutu. Odotan juuri tästä syystä uusia OPS:in perusteita suurella mielenkiinnolla! Rohkeimmissa päiväunissani aihekokonaisuuksien ja oppiainekohtaisten sisältöjen suhde olisi käännetty toisinpäin = aihekokonaisuudet olisi se olannainen ydin, oppiainejutut "ylimääräinen sälä" sen päällä.

Olemme tätä aihekokonaisuusasiaa esim. Miian kanssa myös miettineet. Kyse on - juuri kuten sanoitkin - niin isosta jutusta, että ennen kaikkea alkuun pääseminen lienee vaikeaa. Mutta siksi juuri tämmöisiä wikejä jne. kannattaa edes kokeeksi perustaa. Eihän sitä koskaan tiedä... :)

Näiden ysien ussan jaksosta poimittujen teemojen lisäksi olisi hienoa rakentaa yhteistyötä myös OPS:n aihekokonaisuuksien pohjalta, mutta se olisi kyllä jo isompi, ei vain yhden kevään projekti:) Monissa tutkimuksissa on todettu, että OPS:n aihekokonaisuudet jää monesti vaille todellista huomiota, koska niille ei ole kunnollista paikkaa lukujärjestyksessä. Oppikirjantekijät tuijottavat pitkälti OPS:n ainekohtaisia sisältöjä ja ainekin luokanopettajat tukeutuvat pitkälti oppikirjoihin. Aineenopettajapuolella taas saattaa jaettu vastuu tuoda opettajalle tunteen, että kyllä nuo muut opet varmaan tähän kulttuuri-identiteettiopetukseen ja etiikkaan ja mediataitojen opetukseen varmaan panostaa. Vai onko tällainen tuntuma liian pessimistinen?
Joka tapauksessa yhteistyö ainerajojen yli olisi tosi hienoa! Varsinkin koulussa, jossa aineita ei jaksoteta - tutkivaa oppimista yms. on todella vaikea toteuttaa, kun oppilaita tapaa 45minuuttia kerran viikossa.

http://www.edu.fi/yleissivistava_koul...

Tuolta löytyy monenlaista tietoa ja vinkkejä OPS:n aihekokonaisuuksiin liittyen.