This is a free Purot.net wiki
 • View:

Äikkä & ussa - keväällä 2012

 • Johdannoksi video, johon kootaan myös oppilailta kysymyksiä ja kommentteja. Ne lisätään videoon.

 

 • Oppilaat lukevat kaunokirjallisuutta - FB:ssä orientoitumistehtävä, lopuksi kokoava tehtävä (esim. monologi Vokina päähenkilön näkökulmasta tai kirjan pohjalta muotoiltu roolikeskustelu keskeisistä teemoista)
 1. Tutkitaan aihetta:

Kuva: Hakkarainen & alii.

 

 • Valitaan aihe, esim. rasisimi
 • muotoillaan tutkimuskysymyksiä (kootaan Etherpadiin, jos koneet käytössä, jos ei paperilla ja otetaan valokuvat -> Blogiin)
 • valitaan parhaat (--> näkyviin Blogiin, tägi "tutkimuskysymykset")
 • kirjoitetaan omat "teoriat" eli näkemykset (--> Blogiin, tägi "omat teoriat")
 • etsitään ja tuotetaan tietoa yhdessä (lähdekritiikin näkökulma + tiedon yhteinen tuottaminen - mitä välineitä tarvitaan?) (Tarvitaan ohjeet tiedonhakuun ja lähdekritiikkiin, yhteinen tuottaminen: Etherpad --> Lopuksi kootaan Blogiin)

  LOPPUKOONTI: Oppilaat tekevät 30 sekunnin Animotot aiheesta "erilaisuus". Ne esitellään suullisesti koko ryhmälle.

 

Työkalut

Blogi - Blogiin voi postata lähettämällä sähköpostia osoitteeseen suvaitsevaisuus@posterous.com

Animoto

FB-ryhmä

Etherpad

Voki

Projektin koontia ja itsearvointia jakson päätyttyä

Ussan ja äikän suvaitsevaisuusprojekti on nyt takanapäin ja on aika koota ajatuksia nopeasti:

 

Mitä tehtiin?

 1. Ussassa aloitettiin jo pari viikkoa ennen yhteistä aloitusta käsitellä globalisaatioon, erilaisuuteen ja stereotypioihin liittyviä teemoja.
 2. Äikässä oppilaat lukivat suvaitsevaisuutta ja rasisimia liippaavat kirjat.
 3. Yhdessä aloitettiin tutkivan oppimisen ajatuksella:
  • Alustuksena Ninan tekemä Animoto ja oppilaiden kysymyksiä siihen
  • ryhmissä tutkivan oppimisen kysymyksiä. Näiden kanssa oli ongemia, kun oppilaat eivät muistaneet omia kysymyksiään ja kysymykset olivat paperilla. Olisi tärkeä saada kaikki suoraan nettiin selkeään paikkaa, jota kaikki osaa käyttää (nyt vähän nolostus, mutta minä en oikein meinannut löytää sieltä blogista aina etsimääni). Kun tehdään yhteistyötä, on ensiarvoisen tärkeää, että kaikki materiaali tallentuu mieluiten koko ajan nettiin, että se löytyy sieltä openvaihdoksesta huolimatta. Ja muutenkin TUTKIVAAN oppimiseen emme oikeastaan koskaan oiken päässeet. 
  • Erilaisia tekstejä ja tehtäviä suvaitsevaisuus/rasismi artikkeleista yms. Mitäs kaikkia matskuja tässä käytettiinkään?
  • Nettiartikkelin/sivuston tiivistys- ja lähdekritiikkitehtävä: 1. Valitse teksti (esim. kokoelmasta "toisella katsomalla". 2. Kirjoita tekstistä kooste, jossa kerrot ryhmäsi kysymyksen /kysymysten kannalta keskeiset asiat. 3. Kirjoita koosteen lisäksi "lähdekriittinen analyysi"= Kerro mistä teksti on. Kuka on kirjoittaja? Voiko tekstin paikkansapitävyyteen luottaa? Miksi? MIksi ei? 4. Muista merkitä lähteet linkkinä.

 

4. Koontina oppilaiden itse kirjoittamat artikkelit suvaitsevaisuudesta/erilaisuudesta/rasismista. Olin tosi iloisesti yllättynyt artikkeleista. Niistä löytyi monipuolista pohdintaa ja omia ajatuksia.

 

Mitä voisi tehdä paremmin?

Tämänvuotinen kokeilu antaa toimivan rungon, jota kehittää. Seuraavassa ideoita siitä, mitä voisimme ensi vuonna tehdä vielä paremmin.

ALOITUS:

 • Oppilaille selkeämmin alussa projektin rakenteesta ja palautettavista töistä. Yhdessä pidettävä aloitustunti voisi olla hyvä. Siinä voitaisiin yhdessä käydä läpi jakson ideaa, käytäntöjä ja aikataulua? Vai menisikö liian kahlituksi näin?
 •  

LUKUPIIRI

- yhteisiä tehtäviä yhteisellä aikataulutuksella. Ongelmana lienee se, että oppilaat lukevat tosi eri tahtiin. Miten lukupiiri yleensä yläkoululaisten kanssa toimii? Moni lukee kuitenkin tuollaisen pokkarin helposti alle viikossa kokonaan. Lukuaika voisi mennä yhtäaikaa aloitustuntien ja esim. artikkelin tiivistelmätehtävätuntien kanssa. Mikä olisi hyvä lopputehtävä kirjallisuudesta? Vai tarvitaanko sellaista ollenkaan? Riittääkö lukupiirin aikainen työstäminen? Lukupiirityöskentelystä osa voisi olla verkkokeskustelua, osa luokassa tapahtuvaa työskentelyä (vrt. Lukupiirin lumo -kirjan tehtävät). Varsinaista lopputehtävää kirjallisuudesta ei ehkä tarvittaisi. Lukupiirin kuluessa tehtäviä voisi koota esim. lukupäiväkirjaan tai kirjanmerkkiin (ohjeet lukupiirin lumossa - tosi kätevä ja simppeli tapa koota lukupiirityöskentelyn etenemistä ja eri tehtäviä ja helpottaa jakson arviointia). Näin lukupiiristäkin jäisi jokin jälki, mutta aikaavievää ja raskasta lopputehtävää ei tarvittaisi. Myös netissä toteutettavat keskustelut yms voisi toimia tänä "jälkenä", mutta näitä on todella työlästä arvioida.

Nuorten romaanien sijaan tai ohessa lukupiirityyppistä työskentelyä voitaisiin tehdä myös dokumenttien, artikkeleiden, elokuvien, sarjakuvien ja novellien äärellä. Työkalupakkiin pitäisi koota myös tätä tematiikkaa käsittelevää kuvataidetta. Pitää myös muistaa kirjaston tarjoamat palvelut, eli kirjastosta voi esimerkiksi tilata juuti tiettyyn teemaan liittyvää materiaalia. 

 

Tutkiva oppiminen

- Selkeämmin ohjeet ja aikataulu: kysymykset (SUORAAN SÄHKÖISESTI JONNEKIN, jota helppo muokata ja jotka helpossa paikassa aina saatavilla.)

- Artikkelin tiivisetelmä/ lähdekritiikkitehtävä (Palautus kaikilta samaan paikkaan) 2oppituntia tähän! Tämä on sinänsä erinomainen tehtävä. Tästä valmiit tehtävänannot ja pari esimerkkiä esim. tänne wikiin  (laitoin tehtävänannon tuohon "mitä tehtiin"-osioon. Tulevaisuudessa ehkä jonkinlaisia jakovalmiita versioita linkkinä?) talteen

- tutkivasta oppimisesta pitäisi olla mielestäni jokin oma koontinsa. Vastaus kysymykseen. Tämän lisäksi sitten jokaisen oma lopputehtävä vai mitenköhän se olisi paras, että palautettavia (ja arvioitavia) töitä olisi kohtuudella.

LOPPUTEHTÄVÄ:

Artikkeli: selkeämmin yhdessä mietitty ja kirjallinen ohjeistus: tarkastele teemaasi monipuolisesti. Tämä helpottaisi arviointia. Ja selkeä arviointimatriisi etukäteen näkyvissä. Tämä kirjallinen ohjeistus ja esim. jonkinlainen arviointikaavake tänne wikiin. Ihanteellisessa tapauksessa myös artikkelin kirjoittaminen olisi prosessikirjoittamisen hengessä vaiheistettu ja siitä saisi myös esim. ohjatusti annettavaa vertaispalautetta jo prosessin kuluessa, ei vasta jälkikäteen. Miten aiheen keksimistä voitaisiin auttaa? Artikkelin teknisestä toteutuksesta pitäisi myös olla selkeät ohjeet. Mikä olisi ohjelma, jolla artikkeli olisi viisainta tehdä? Artikkeleista olisi hienoa saada yhteinen nettilehtiversio. Flockler tai Issuu sopisivat tähän tarkoitukseen mainiosti.

 

PAKOLAINEN JOY-draama tai ”nuorisotalopaneeli”-draama

 

YHTEISTYÖ muiden aineiden kanssa

Voisiko terveystietoa/opoa/hissaa/kuvista/maantietoa pyytää projektiin mukaan? Esim. terveystiedossa olivat katsoneet jonkun aihetta sivuavan leffan.

Discuss & brainstorm

@mention    Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username

Ja mikä parasta, yhteistyössä on VOIMAA!! Suunnittelun, toteutuksen, oppilaiden ja oman työn arvioinnin - koko prosessin jakaminen antaa valtavasti voimaa ja uskoa ja on mitä paras tapa oppia.

Voi että kun teki hyvää kirjoittaa ajatuksia päättyneestä projektista. Jossain vaiheessa minulla oli aika huono omatunto siitä, miten vähän pystyin projektiin laittamaan omaa aikaani (kuitenkin vain yksi suunniteltavasti 27stä tunnista viikossa) ja oppilaiden aikaa (se yksi 45min viikossa). Projektin loppuun saattaminen jäi myös täysin äikän harteille, kun minun oli jo mentävä ympäristöeettisiin kysymyksiin ussassa. Teki hurjan hyvältä lukea noita ihan aluksi listaamiani ussan OPS:n tavoitteita ja sisältöjä. Tarkoitushan oli, että saisin käsiteltyä tärkeää monikulttuurisuus ja suvaitsevaisuusteemaa monipuolisemmin ja laajemmin kuin ussan tuntien puitteissa olisi mahdollista. Tavoiteeseen päästiin ainekin ussan osalta hienosti!