This is a free Purot.net wiki
  • View:

Enkeli-Elisa

Projektin tavoitteita

OPEJEN TAVOITTEITA : Tavoitteena on kehittää rautalankamallia, joka auttaisi oppilaita hahmottamaan niitä työvaiheita, jotka kuuluvat omaa työstämistä ja "pureskelua" vaativiin tehtäviin. Tarkoitus on miettiä sellaisia tehtäviä, jotka ohjaisivat oppilasta pienin askelin harjoittelemaan vaihtoehtoisia toimintatapoja kopipeistaamiselle.

Samalla toivon tämän kehitysprojektin toimivan pienenä harjoituksena joidenkin uusien appsien haltuunotossa.

 

OPPILAIDEN TÖILLE TAVOITTEITA (nyt alustavasti muistiinpanoja päivän "vesosta". Näitä voi muokata ja tarkastella, kun työstää kunkin palautettavan tehtävän arviointia.)

- lähdekritiikki

- tiivistelmän tekeminen

- tekstin tulkinta - oma pureskelu - > esimerkkien käyttö tekstissä

- eri lähteistä kerätyn tiedon vertailu/yhdistäminen/muokkaaminen.

- valitun näkökulman kautta työskentely (lähtötekstit, joista muokkaa OMAN VALITUN NÄKÖKULMAN kautta omaa uutta tekstiä)

- Oman oppimisen tarkastelu (oppiminen vaatii omaa aivotyötä ja pureskelua. Onko minun helpompi oppia audiovisuaalisesta vai tekstimuotoisesta infosta. Jäikö minulle paremmin mieleen asiat, joita tiivistin suullisesti/kirjallisesti...)

 

Ensimmäisen suunnittelun muistiinpanot ja tehtävänjako

1. Teema Tapaus Elinan esittely - etsi teksti (Maria)

2. Näkökulman valinta

Eri näkökulmia - koota näkökulmat (näistä joku esitys?) (Maria)

3. Tiedonhankinta

A. Tiivistelmä tv-ohjalmasta tms. (Nina) - etsi pätkä - tehtävänanto. ARVIOINTI !!

B. Suulliset tiivistelmät teksteistä - etsi 2 tekstiä - tehtävänanto (Maria)

C. lähdepohdintatehtävä (tehtävän B. teksteistä) (Nina) ARVIOINTI!!

4. Tulkintaa (Nina) Esimerkinkäyttöehtävä - tehtävänanto ja oma esimerkki

5. Itse prosessoitu tuotos (Nina+Maria) - tehtävänanto, näkökulma ARVIOINTI!!

Aikataulu: tiistaihin mennessä

 

1
Likers
mariakastilan

Alustavia tehtävänantoja ja matskuja

Enkeli-Elisa

1. Teema Tapaus Elisan esittely


http://www.hs.fi/kotimaa/Enkeli-Elisan+tarina+her%C3%A4tt%C3%A4%C3%A4+ep%C3%A4ilyksi%C3%A4/a1305581044102
Lue teksti Enkeli-Elisan tapauksesta ja juttele hetki ryhmässä, mitä jo valmiiksi tiedät tapauksesta.

2. Näkökulman valinta


Tarkasteltavaa teemaa voidaan aina lähestyä monesta eri näkökulmasta. Valitse oma näkökulma, kun tutkit, työstät ja kirjoitat jostain teemasta.

Enkeli-Elisan tapaus (teema)
- koulukiusaamisen näkökulma - syyt, kiusatun näkökulma, kiusaajan näkökulma - mitä voidaan tehdä
- Enkeli-Elisan ilmiön tarkastelu - blogit, some,
- Todenperäisyysepäilyt - Onko väliä, onko tarina totta?

(Näistä haluaisin tehdä jonkinlaisen visuaalisen pompulamallin, mutten vielä ole päässyt sinne asti)

 

3. Tiedonhankinta


A. tiivistelmä tv-ohjelmasta

  • ​Katso Maikkarin netistä maaliskussa tehty 45 minuuttia lähetys. http://www.mtv3.fi/uutiset/45min/jaksot.shtml?1507130
  • Tee katsoessasi muistiinpanot
  • Kirjoita muistiinpanojesi pohjalta lyhyt tiivistelmä 45 minuuttia lähetyksen sisällöstä. Muista, että tiivistelmäsi alusta pitää selvitä, mistä ohjelmasta on kyse. Lisäksi joudut ohjelmaa selostaessasi miettimään, miten viittaat ohjelmaan. ("Lähetyksessä esitettiin, että ....", "Toimittaja toi esiin ....", "Ohjelmassa haastateltiin nuoria, jotka kertoivat, että ...")

TIIVISTELMÄN ARVIOINTI - esim. lista hyvän/heikomman  tiivistelmän tuntomerkeistä ja sitten pariarvionti?

 

B. Tiivistelmä tekstistä


Tehvätänanto:
1. Pareihin jakautuminen
2. Parit lukevat eri tekstit
3. Lue oma tekstisi huolellisesti pääasioita mieleen painaen.
4. Kerro parillesi tekstin sisältö tiivistäen.
5. Kuuntele parisi tiivistelmä huolellisesti ja kirjoita parisi kertoman perusteella pääasiat hänen lukemastaan tekstistä.

http://anupalosaari.blogspot.fi/2012/07/enkeli-elisa.html
Vettenterää symppaava blogikirjoitus


http://linja-aho.blogspot.fi/2012/07/onko-enkeli-elisa-tarua.html (kuukausiliitteestä kootut argumentit)

http://yle.fi/elavaarkisto/artikkelit/tapaus_enkeli-elisa_81309.html#media=81310 (Vettenterän haastattelu)

http://vehkoo.wordpress.com/2012/07/11/mita-toimittajien-tulisi-oppia-elisagatesta/

Anonyymi10. heinäkuuta 2012 2.53 Anonyymille 10. heinäkuuta 2012 2.31 http://linja-aho.blogspot.fi/2012/07/miten-enkeli-elisagate-paattyy.html (varsinkin kommenteissa hyviä, pitkiä tekstejä totuudeksi väittämisen ongelmista. Alla yksi näistä) Itse liityin ryhmään jo ihan alkuvaiheissa. Joku sen linkitti mistä siirryin "Elisan vanhempien" blogiin. Siellä vanhemmat käsittelivät suruaan menetyksen johdosta ja kertoivat tuntemuksiaan siitä, minkälaista on menettää oma lapsi koulukiusaamisen takia itsemurhalle. Siellä oli myös katkelmia päiväkirjasta. Itseäni koulukiusaamisesta 9v kärsineenä ne kirjoitukset koskettivat. Siellä oli myös paljon kommentteja, jossa vanhemmat ihmiset muistelivat omia karmeita kiusaamiskokemuksiaan sekä kykyään selviytyä siitä. Sekä muutamia nuorten kirjoittamilta näyttäneitä kommentteja, jossa he kertoivat omasta kiusaamisestaan mikä oli heille tätä päivää. Se oli omaa kärsittyä helvettiä. Se kosketti, ikäänkuin vertaistukiryhmänä. Vasta homman paisuessa rupesi tulemaan kaupallisuus kuvioihin. Tuli yhdistys, johon en liittynyt koska en ymmärtänyt mitä se yrittää tehdä. Ja sitten tuli kirja. Jo hyvissä aiemmin oli vanhempien vihjailuja siitä, että päiväkirjat saatetaan jonakin päivänä julkaista. Se ei kuitenkaan tuntunut aluksi olevan blogin pääasia. Mitä enemmän aikaa kului, sitä enemmän blogitekstit tulivat kirja- ja mediapainotteisiksi. Facebook-ryhmä tuntui pääasiassa raportoivan pelkästään kirjan etenemisestä. Itselläni samaan tahtiin kiinnostus lopahti. Näin jälkikäteen kuvottaa se ajatus, että ne kaikki blogitekstit jotka tämmöiselle amatöörille vaikuttivat todellisilta, ovatkin mitä todennäköisimmin pelkkää satuilua ja sepitystä. Tarinat, joihin omien kokemusten pohjalta pystyin samaistumaan, olivat paskaa tai sitten ainakin pahasti väriteltyjä. Koen tulleeni petetyksi ja loukatuksi. En tiedä onko tämä jollekkin leikkiä vai mitä. Minulle lapsuuteni ei ollut. Niitä arpia parannellaan vielä päälle kolmikymppisenäkin. Haluan kuitenkin oikaista olettamusta, että fb-ryhmä syntyi kirjan ympärille. Ei syntynyt, vaan blogin johon omien kokemusten pohjalta moni pystyi samaistumaan. Blogin jossa ei alkuunsa tuntunut olevan kyse mistään kirjasta. Harmi ettei ensimmäisiä blogitekstejä pääse enää lukemaan. Vituttaa kuitenkin ihan helvetisti niiden nuorten puolesta (ellei sekin ollut kusetusta) jotka menivät blogin kommentteihin avautumaan kipeästä aiheestaan.Miltä mahtaa heistä tuntua, kun tarina joka sai heidät avautumaan kokemuksistaan joista he eivät pysty puhumaan kenellekkään, paljastuu fiktioksi? Vastaa

 

C. LÄHDEKRITIIKKI

Tehtävä: Arvioi edellisen kohdan (3B) tekstejen luotettavuutta. Pohdi siis seuraavia kysymyksiä:

  • Mitä saat selville kirjoittajasta? Miten tieto kirjoittajasta vaikuttaa tekstin luotettavuuteen?
  • Mikä on tekstin tekstilaji ja miten se vaikuttaa tiedon luotettavuuteen?
  • Ovatko tekstissä esitetyt väitteet faktoja vai mielipiteitä? Perustele!
  • Millainen on esitystapa? (Esim. kieliasu, tekstin tyyli ja sävy, ulkoasu yms.) Millainen vaikutelma näistä syntyy?
  • Vertaa teksteissä esitettyjä tietojasi muualta lukemaasi/kuulemaasi. Tukevatko ne ennakkotietojasi vai ovatko ristiriidassa? Hanki tarvittaessa lisätietoja

4. JOHTOPÄÄTÖKSIÄ AINEISTOSTA

Lue 8.7.2012 päivätty Aamulehden juttu ja ensimmäinen sivu kommenteista. Tee sitten lyhyt yhteenveto eli selostus siitä, miten juttua kommentoitiin. Kerro siis omin sanoin, millaiset henkilöt kommenteissa puolustavat Enkeli-Elisaa ja Vettenterää? Mitkä ovat heidän keskeisimmät väitteensä ja perustelut väitteille. Mitä puolestaan väittävät kriitikot ja miten he näkemyksiään puolustavat? Kun olet selostanut, mitä Aamulehden jutun kommentoijat esittivät, liitä lopuksi mukaan myös oma näkemyksesi perusteluineen.

Professori Enkeli-Elisa-kohusta: Vain tyhmä uskoo, mitä netissä kirjoitellaan

Discuss & brainstorm

@mention    Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username

Kirkkohissan kurssin kanssa aloitin tutkivaa projektia, jossa ryhmät selvittävät jonkun nykyajassa vaikuttavan ilmiön Historiallista taustaa. Hahmotin projektia tuon meidän luurangon pohjalta. Välineinä taulu ja tussit:)

Jos tässä joskus vuoden aikana saisi jonkun pysyvämmän mallin. pidän kurssin 5kertaa, joten mahdollisuuksia on.;)

Tosi hyvä olisi saada jonkinlainen malli, johon voisi vaikka sitten laittaa tosiaan linkkejä syvempään tietoon eri vaiheista esim. Tiedonhausta. Pitkässä projektissa tuollainen varmasti auttaisi kokonaishahmotusta.
anonymous   (24.08.2012 18:53)
  Reply

http://mediakasvatus.kirjastot.fi/nod...
Aika hyvänoloinen verkkotiedonhakuun liittyvä sivu.

Otin viime viikolla abien kanssa Elisaa. Hypäten suoraan koontitehtävään jokseenkinseuraavanlaisella tehtävänannolla.

1. Tutustu Enkeli-elisan tapaukseen ja siitä käytyyn keskusteluun. Pohdi tapausta eettiseltä kannalta. Käytä apuna kolmijakoa (tekijä/tarkoitus, itse teko, seuraukset).
2. Pohdi tapausta lähdekritiikin kannalta. Muista haroittaa lähdekritiikkiä myös tässä työssä.

Maria
anonymous   (24.08.2012 18:46)
  Reply

http://www.hs.fi/ulkomaat/Huhu+Applen...

Juttu applen uudesta ruuvista. Koko juttu on keksitty kokeilu, kuinka väärä tieto leviää netissä.
anonymous   (14.08.2012 18:34)
  Reply

Paitsi ettei onnistunutkaan tuo Twitter-idea. Hakutoiminto toi vain pari twiittiä. Ei ole tällä hetkellä suosittu aihe Twitterissä, tai sitten en vaan osaa käyttää sitä hakua (noloa!).

Surffailin siellä ja täällä ja lopulta päädyin valitsemaan yhden Aamulehden jutun, jossa on "haastateltu" Airaksista. En ole kyllä enää varma koko tehtävän järkevyydestä. Tai ainakin pitäisi löytyä joku hyvä aineisto. Mutta olkoon nyt paremman puutteessa ensin tuo.
anonymous   (07.08.2012 18:07)
  Reply

@ninarantapuu Ei haittaa minusta mitään, vaikka twitter on tuntemattomampi. Tosi hyvää materiaalia esimerkkitehtävään!

Minusta myöskään lähdekritiikkidioihin ei välttämättä tarvitse selitystä. Tunnillahan ne voi käydä "liveääniraidsn:)" kanssa läpi.
anonymous   (07.08.2012 17:32)
  Reply

Mietin tuota esimerkkitehtävää. Mitä mieltä olet, jos kokoaisin aineistoksi läjän aiheeseen liittyviä twiittejä Twitteristä ja muotoilisin niistä tehtävän? Haittaako, että monelle Twitter on vielä tuntematon juttu?

Sorry, että nyt vasta reagoin ja käyn töihin! Intouduin vielä laiskottelemaan loman loppumetreillä :)
- Onko totuudella väliä on hyvä näkökulma eli valitaan se pääasialliseksi.
- Mun mielestä on hyvä, jos jää prosessia näkyviin, mutta toisaalta, kaikkein parhaitenhan se taltioituu, tähän keskustelualueelle.
- Mitään keinotekoiselta tuntuvaa ei kannata tehdä. Hyvä materiaali voi olla vaikka vain yksi dia/kuva, johon on koottu siitä kohtaa olennainen.

Tuohon3B kohtaan ajattelin itse/ vertaisarviointia. Se voisi myös olla koko kolmosesta, jos ei sitä tiivistelmän kirjoittamista halua erikseen arvioida.
"opitko paremmin kirjoittaen vai kaverille kertoen?" "onko omassa/parin tiivistelmässä tärkeimmät asiat" ... -tyyliin.
Kirjoitan, kun pääsen koneelle. Ei tää oikein padin kanssa toimi:)
Maria
anonymous   (07.08.2012 07:44)
  Reply

Omien tekstilinkkieni joukossa myös yksi tv-linkki n.6min pätkä Vettenterän haastattelua. Voisi toimia myös jonkinlaisena esittelynä.

Minulla on ollut vähän vaikeuksia hahmottaa sellaisia tekstejä, jotka toimisivat hyvinä matskuina tiivistelmien tekoon. Tekstin pitäisi olla sellainen, joka on helposti ymmärrettävissä yksistään (aika monet tekstit, joita löysin on kommenttityyppisiä) ja sen olisi hyvä jotenkin liipata valitsemaamme näkökulmaa (olisiko se nyt se totuus-kysymys?). Laitan tuohon jo tässä vaiheessa alustavia linkkejäni. Onko sinulle tullut eteen jotain hyvää ja sopivaa?
anonymous   (06.08.2012 22:17)
  Reply

Pitäisikö meidän kuitenkin yrittää koota tehtävänantoja yms. yhteen johonkin diashow-tyyppiseen juttuun tms? Minusta tuntuu keinotekoiselta tehdä noista pienistä paloista omia "esityksiään". Sisältöä ei ole oikein tarpeeksi tai ainekaan tässä vaiheessa ei ole aikaa työstää sisältöä tarpeeksi.
anonymous   (06.08.2012 21:48)
  Reply

Ehdottaisin meidän näkökulmaksi sitä "onko väliä, onko tarina totta"-kysymystä. Saisin tämän kaikista helpoiten linkitettyä etiikan kurssiin.

Maria
anonymous   (03.08.2012 10:37)
  Reply

Edelleen vähän mietin sitä, miten olisi kaikista tarkoituksenmukaisinta muokata valmiina olevia runkoja tai lisätä ihan uusia runkoja. Eli missä määrin on hyvä, että työskentelynaikaiset "kerrokset" jätetään reilusti näkyviin. Laitoin tuolle tämänpäiväiselle nyt tuollaisen väliaikaisen otsikon. Voidaan tässä ehkä miettiä muokataanko varsinainen suunnitelma matskuineen tuohon tilalle vai tehdäänkö erillisen otsikon alle jotenkin erikseen. Jos vielä keksitään tapa visuaalisesti oppilaillekin tuottaa eri tehtävät kokonaisuutena, voisi sellaisen valmiin jutun sitten vaan liittää tuohon perään.