This is a free Purot.net wiki
  • View:

Hyvinvointi, turvallisuus ja liikenne

Sisältöalue

 

Hyvinvointi, turvallisuus ja liikenne - aihekokonaisuudella pyritään lisäämään tietoa hyvinvointia ja turvallisuutta lisäävistä asioista ja toisaalta kertomaan myös esimerkiksi liikenteeseen liittyvistä riskeistä.

Turvanetti- materiaalissa tarkastellaan aihepiiriä yksilön, yhteiskunnan ja koulun näkökulmasta. Materiaalissa kerrotaan esimerkiksi miten toimia vaaratilanteessa ja kuinka itse voi osallistua turvallisuuden ja hyvinvoinnin parantamiseen. (OPH)

Discuss & brainstorm

@mention    Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username