This is a free Purot.net wiki
  • View:

Ihminen ja teknologia

Sisältöalue

Ihminen ja teknologia -aihekokonaisuuden päämääränä on auttaa oppilasta ymmärtämään ihmisen suhdetta teknologiaan ja auttaa näkemään teknologian merkitys arkielämässämme. Ihminen ja teknologia -aihekokonaisuuden sivusto tarjoaa ideoita ja menetelmiä teknologian opetuksen sekä koulun ja yrityksen yhteistyön toteuttamiseksi. (OPH)

Discuss & brainstorm

@mention    Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username