This is a free Purot.net wiki
  • View:

Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuu

Sisältöalue

 

Kestävän kehityksen kasvatuksen ja koulutuksen päämääränä on lisätä oppilaan valmiuksia ja motivaatiota toimia ympäristön ja ihmisen hyvinvoinnin puolesta. Koulun tulee kasvattaa ympäristötietoisia, kestävään elämäntapaan sitoutuneita kansalaisia, jotka osaavat rakentaa tulevaisuutta ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestäville ratkaisuille.

YK on julistanut vuodet 20052014 kestävää kehitystä edistävän koulutuksen vuosikymmeneksi. Tavoitteena on saada kestävä kehitys maailman kaikkien valtioiden opetusjärjestelmiin vuosikymmen kuluessa. (OPH)

Ympäristöetiikka

  • luontosuhteet
  • eläinten arvo
  • kestävä kehitys

Materiaalia ja tehtäviä

https://joukkovoima.purot.net/materiaalia_ja_tehtavia

Discuss & brainstorm

@mention    Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username