This is a free Purot.net wiki
  • View:

Ympäristöetiikka

Ympäristöetiikka

  • luontosuhteet
  • eläinten arvo
  • kestävä kehitys

Discuss & brainstorm

@mention    Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username

Tähän teemaan sopii tosiaan hyvin filosofiset pohdinnat ihmisen ja luonnon, eläimen ja ihmisen vuorovaikutuksesta. Harjoitusta pohdintaan, kyseenalaistamiseen, kriittiseen ajatteluun, perustelemiseen... Juuri niitä taitoja, jotka on minusta (ainekin ussan) opetuksessa niitä keskeisimpiä.
Tiedätkö, onko meidän yseille tutkivan oppimisen menetelmät miten tuttuja?

Itse kaavailisin tätä selvästi keväämmälle. Mukana voisi olla ainekin ussan puolesta esim. tällaisia palasia:
- ihminen-luonto-eläinteemoja filosofisesti pohtien ja tutkien
- Ihmisen maailmankatsomuksen (oman maailmankatsomuksen) rakennuspalasten tarkastelua. Tässä juuri henkilön suhde luontoon, maailmaan yleensä, ihmiskuva, etiikka... keskiössä. Eli vähän katsomuksellista "raamia" ja taustoitusta aiheesta.
- Eri katsomusten näkemyksiä ympäristöeettisiin kysymyksiin ja ihmisen luontosuhteeseen.
- Joku työ (esim. se digitarina, jota jossain ehdotit toimisi loistavasti!), jossa oppilas pohtii jotain käsiteltyä teemaa henkilökohtaisemmasta näkökulmasta esim. juuri omaa luontosuhdetta.

(Ja keneltäköhän minä näiden ajatusten toteuttamiseen kerjäisin tunteja. Pitäiskö laittaa opehuoneen seinälle ilmoitus: ostetaan tai vaihdetaan ylimääräisiä ysien oppitunteja:)

Ensinnä tulee mieleen, että kestävästä kehityksestä on varmaan puhetta eri luonnontieteisiin kuuluvilla tunneilla

Eläimet ovat kaikkineen aivan todella kiinnostava asia. Niiden ympärille voisi rakentaa vaikka mitä. Esim. tutkivaa oppimista. Mitä erilaisia näkökulmia on eläinten arvoon? Tai mikä ylipäätänsä on ihmisen ja eläimen ero?